մարզումներ

Գնացուցակ

01.
փաթեթներ
1 օրավճար

1 օր

Ամսավճար առանց մարզչի

1 ամիս

Ամսավճար մարզչով

1 ամիս

02.
երկարաժամկետ փաթեթներ
Փաթեթ առանց մարզչի

3 ամիս

Փաթեթ առանց մարզչի

6 ամիս

Փաթեթ առանց մարզչի

1 տարի

02.
Խմբակային եվ ուժային մարզումներ
ամսական Փաթեթ մարզչով

ուժային

Ամսական Փաթեթ մարզչով

խմբակային